Tanntrekking

Selv om nesten all type tannbehandling går ut på å bevare alle tenner, hender det at en tann må fjernes som det minste av flere onder.

Heldigvis er kjeven lett å bedøve, slik at selve tannuttrekkingen er helt smertefri.

Bedøvelsen har imidlertid begrenset varighet (i få timer), mens smerten gjerne kan vare i opp mot et døgn. Vi anser det som viktig at du får sikker dekning av smertestillende midler i hele den aktuelle perioden. For optimal tilheling vil du som regel i tillegg få medikamenter som demper hevelse. Disse begrenser smerten ytterligere. Dersom du har en infeksjon, eller du anses å være infeksjonstruet, vil du i tillegg få bakteriedrepende medikamenter.

ETTER TANNTREKKING
Kroppen oppfatter alle kirurgiske inngrep som skade som må repareres. Det er viktig å vite litt om hva som skjer, og hva du kan gjøre for å få minst mulig plager etter inngrepet.

FØLG DENNE PLANEN ETTER INNGREPET:
Etter 20 minutter fjernes bittkompressen (hvis du har fått en). Så snart som mulig taes smertestillende tablett(er) med litt vann (slik begynner dette å virke mens bedøvelsen ennå sitter).
Utover dette skal du ikke spise, drikke, skylle munnen eller røyke på de første tre timene etter inngrepet.
På denne måten forebygges smertene som kommer når virkningen av lokalbedøvelsen går ut (oftest ¾ til to timer etter inngrepet), og muligheten for å få betennelse i såret reduseres vesentlig.
Etter enkelte inngrep vil det være en fordel å kjøle ned operasjonsstedet med ispakning. Dette vil redusere hevelsen og dermed også smerter og gapebesvær. Sett i gang så raskt som mulig etter inngrepet!
ISPOSE: en plastpose med isbiter og litt kaldt vann pakkes inn i et fuktig håndkle eller papir over operasjonssåret med litt press i 10-15 minutter hver time operasjonsdagen.NB! Man bør unngå hard fysisk aktivitet de første to til tre dager.

HVA SOM SKJER I TIDEN ETTER AT TANNEN ER TRUKKET:
SMERTE:Virkningen av bedøvelsen forsvinner gradvis og etterlater smerte resten av dagen. Normalt er det kun nødvendig å bruke smertestillende medikamenter operasjonsdagen og dagen derpå. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å bruke smertestillende preparater lenger.
VIKTIG: Blanding av smertestillende preparater og alkohol kan gi leverskade!
HEVELSE:
Etter inngrepet vil kroppen sette i gang reparasjon, og dette fører til hevelse. Hevelsen melder seg dagen etter inngrepet og når et maksimum 2. eller 3. dag for deretter gradvis å avta. Denne hevelsen, som ikke behøver å ha noe med betennelse å gjøre gir ofte gapebesvær og må betraktes som en normal følge av inngrepet.
BLØDNING:
Det vil oftest sive litt blod ut av såret 1-2 dager etter inngrepet, noe som fører til litt blodsmak. En sterkere blødning stanses ved å bite 20-30 minutter på sammenpresset gaz(eller et rent lommetørkle) - ikke bomull ! Enkelte får BLÅMERKE eller "BLÅVEIS", som en naturlig følge av inngrepet.
GENERELL INFORMASJON:
Etterbehandling skjer normalt inntil en uke etter inngrepet. NAV refunderer endel av kostnadene. Beløpet trekkes fra regningen direkte, slik at du kun betaler egenandelen.