Tannfyllinger

Fylling, innlegg eller krone? Hvordan tannlegen velger å reparere skaden avhenger av hvor stor skaden er.

Fyllingsterapi
tilfeller hvor du har brukket av en bit av tannen eller ved generell slitasje, er en plastfylling normalt førstevalget. Materialet er under stadig utvikling slik at du kan forvente lang holdbarhet og et pent resultat.
Ved bruk av komposittfylling (plastfylling) oppnår vi et estetisk vellykket resultat, samtidig som det er det rimeligste alternativet innen tannreparasjon.

Viktig å tenke på:
Hvis tannen er svært ødelagt kan det være vanskelig, og ikke minst lite holdbart, å bygge tannen opp i plast. I de tilfellene må man heller velge en krone. (Les mer om dette under kroneterapi)

Behandlingen:
Vi bygger opp tannen av et mykt materiale. Dette er en tidkrevende prosess ettersom behandlingen består av mange trinn. Fargen tilpasses selvfølgelig tannen din.

Etter behandling:
Etter at fyllingen er lagt, kan tannen i en periode føles øm ved tygging samt ise litt. Dette er normalt og ikke noe man trenger å bekymre seg over.
Det er svært viktig å holde tennene rene etter behandling, spesielt i mellomrommene – dette gjør du best ved hjelp av tanntråd.

Dersom en nylagt fylling gir deg plager utover 14 dager, bør du kontakte oss for en kontroll. Fyllingen kan være for høy og derfor behøve finjustering. I enkelte tilfeller har pasienter opplevd ømhet i noen måneder etter behandling.

Kroneterapi
Hvis omfanget av skaden er for stort til at vi kan legge en fylling – d.v.s. at det er lite tannsubstans som fyllingen kan bindes i, er tannen bedre tjent med en krone.