Rotfylling

Rotfylling (endodontisk behandling) er en behandling der tannens nerve blir fjernet og rotkanalen(e) renset. Til slutt fylles rotkanalene med et rotfyllingsmateriale. Hele behandlingen utføres under lokalbedøvelse og er derfor smertefri. En rotfylling kan bli nødvendig i de tilfeller der nerven er skadet. Skaden kan komme av dype hull, dype fyllinger, slag mot tannen eller annen skade.

Behandlingen:
Behandlingen gjennomføres på 1 eller 2 besøk avhengig av om hvor lett det er å få det bakteriefritt. Rotfylling er en komplisert behandling som krever nøyaktighet og tid, særlig gjelder dette tenner med flere og trange rotkanaler. Etter rotfylling må det påregnes 1- 2 besøk for fremstilling av toppfylling eller krone, avhengig av hva som er beste løsning i ditt tilfelle.

Selv om behandlingen utføres med den største nøyaktighet, kan det oppstå komplikasjoner. Disse komplikasjonene kan føre til at tannens funksjonstid blir redusert, og i verste fall må tannen fjernes. Dette hører imidlertid til sjeldenhetene, og med vår moderne rotfyllingsteknikk er det liten sjanse for en slik uheldig utgang. Vi må likevel ta forbehold for at slike situasjoner kan forekomme.

Nettopp på grunn av at eventuelle komplikasjoner kan forekomme, er det viktig å kontrollere rotfyllinger i opptil 4 år etter behandling. Derfor blir våre pasienter innkalt til slik kontroll.