Kroner og broer

Krone

En krone er en kunstig tann som festes til en eksisterende tann/rot. Dette er nødvendig å gjøre i tilfeller der en tann er så skadet at den vanskelig kan repareres med en vanlig fylling.

Når vi lager en krone, sliper tannlegen først til den skadede tannen. Deretter tas et avtrykk som sendes til tanntekniker. Mens tannlegen venter på den nye tannen får pasienten en midlertidig krone. Hos tekniker blir det så fremstilt en ny tann etter tannlegens spesifikasjoner. Etter ca 2 uker er kronen ferdig til å settes fast i munnen.

Holdbar og estetisk pen
En krone er holdbar, og den både ser og kjennes naturlig ut. Likevel er det viktig å huske på at roten fortsatt kan utsettes for karies/tannråte selv om kronen er av kunstig materiale. God tannhygiene og regelmessig kontroll hos tannlege er derfor viktig.

Vi benytter i hovedsak 3 kronetyper:

Metall-keramkroner
Denne kronen består av en metallkjerne, gjerne gull, som porselenet blir brent på. Dette er en sterk kronetype som gjerne velges i sidesegmentene.

Keramiske kroner
Dette er rene porselenkroner uten metall. Keram er en fellesbetegnelse for ulike porselenstype med forskjellige egenskaper. Keramkronene er estetiske og gir de mest naturlige kronene. Slike kroner benyttes ofte på tenner i fronten ("den estetiske sonen").

Metallkroner
Rene metallkroner som oftest lages i gull, den klassiske gullkronen. Dette er den absolutt sterkeste kronen som ofte benyttes på pasienter som utsetter tennene sine for ekstra store belastninger, som for eksempel tanngnissing.

Bro

Tapte tenner kan ofte erstattes av en bro. I praksis betyr dette at en kunstig tann festes på nabotennene, som da må slipes til. For de aller fleste vil en bro både se og kjennes helt naturlig i munnen.

Metall- og metallfrie broer
Det blir tatt et avtrykk, og tanntekniker fremstiller en passende bro. Vanligvis gjøres dette i et materiale som kalles metall-keram. Metallet fungerer som et skjelett som porselenet brennes på. Ulike metaller som blir brukt i broer er gull, titan eller krom-kobolt. I dag kan også mindre broer fremstilles kun i keram, såkalte metallfrie broer. Her brukes keramet Zirkonium som skjelett.

Festes til tennene
Det finnes grenser for hvor mange tapte tenner en bro kan erstatte. Broer festes til tennene på hver side av luken. Disse blir slipt ned slik at det blir plass til bromaterialet. Jo flere tenner som er gått tapt, desto flere naturlige tenner må brukes for å bære broen som skal erstatte dem. En bro sementert til egne tenner føles snart som en naturlig del av munnen.